(Minh họa)

Đại diện giữa vợ và chồng

  •   14/07/2015 06:07:00 AM
  •   Đã xem: 171
  •   Phản hồi: 0

1. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng.
2. Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh.
3. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.
4. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng.

(Minh họa)

Kết hôn

  •   30/05/2015 09:24:00 AM
  •   Đã xem: 262
  •   Phản hồi: 0

1. Điều kiện kết hôn.
2. Đăng ký kết hôn.
3. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
4. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật.
5. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật.
6. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền.
7. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
8. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
9. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Giới thiệu

Giám đốc Công ty

    Luật sư Trương Bạch Thủy, thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giám đốc Công ty   Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 1996 và tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 1999. Ông là người...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo