(Minh họa)

Quy định chung về pháp nhân

 •   16/07/2015 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0

1. Pháp nhân.
2. Thành lập pháp nhân.
3. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân.
4. Tên gọi của pháp nhân.
5. Điều lệ của pháp nhân.
6. Cơ quan điều hành của pháp nhân.
7. Trụ sở của pháp nhân.
8. Đại diện của pháp nhân.
9. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân.
10. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân.
11. Hợp nhất pháp nhân.
12. Sáp nhập pháp nhân.
13. Chia pháp nhân.
14. Tách pháp nhân.
15. Giải thể pháp nhân.
16. Chấm dứt pháp nhân.

(Minh họa)

Nơi cư trú của cá nhân

 •   18/06/2015 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

1. Nơi cư trú.
2. Nơi cư trú của người chưa thành niên.
3. Nơi cư trú của người được giám hộ.
4. Nơi cư trú của vợ, chồng.
5. Nơi cư trú của quân nhân.
6. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động.

(Minh họa)

Quyền nhân thân của cá nhân

 •   25/05/2015 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

1. Quyền nhân thân.
2. Bảo vệ quyền nhân thân.
3. Quyền đối với họ, tên.
4. Quyền thay đổi họ, tên.
5. Quyền xác định dân tộc.
6. Quyền được khai sinh.
7. Quyền được khai tử.
8. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh.
9. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
10. Quyền hiến bộ phận cơ thể.
11. Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết.
12. Quyền nhận bộ phận cơ thể người.
13. Quyền xác định lại giới tính.
14. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín.
15. Quyền bí mật đời tư.
16. Quyền kết hôn.
17. Quyền bình đẳng của vợ chồng.
18. Quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình.
19. Quyền ly hôn.
20. Quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con.
21. Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi.
22. Quyền đối với quốc tịch.
23. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
24. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
25. Quyền tự do đi lại, tự do cư trú.
26. Quyền lao động.
27. Quyền tự do kinh doanh.
28. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo.

(Minh họa)

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự của cá nhân

 •   24/05/2015 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.
2. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.
3. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.
4. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân.
5. Người thành niên, người chưa thành niên.
6. Năng lực hành vi dân sự của người thành niên.
7. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi.
8. Người không có năng lực hành vi dân sự.
9. Mất năng lực hành vi dân sự.
10. Hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty

Công ty Luật TNHH Sao Thủy Tên giao dịch: Luật Sao Thủy Tên tiếng Anh: Mercury Law Company Limited Tên viết tắt: MLC Tiền thân là Văn phòng Luật sư Trương (thành lập năm 2007). Với phương châm “Luật Sao Thủy – Niềm Tin Của Bạn”, Luật Sao Thủy luôn luôn xác định niềm tin là yếu tố nền tảng...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo