Công ty Luật TNHH Sao Thủy

http://luatsaothuy.com


Khai nhận di sản là quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Hồ sơ công chứng việc khai nhận di sản là quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận gồm có:
 • Phiếu yêu cầu công chứng;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch);
 • Bản sao các loại giấy tờ thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại: Khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai; Khoản 1 và khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai;
 • Bản tường trình của người yêu cầu công chứng về di sản thừa kế và những người được thừa kế di sản;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ của người để lại di sản và người thừa kế;
 • Bản sao di chúc (nếu có), giấy tờ chứng minh được hưởng di sản không phụ thuộc nội dung di chúc;
 • Giấy tờ chứng minh người để lại di sản đã chết (giấy chứng tử, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết,…);
 • Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung, riêng của người để lại di sản đối với tài sản;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận quan hệ hôn nhân,…);
 • Hợp đồng ủy quyền của người ở nước ngoài (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam; Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, đăng ký công dân, các giấy tờ chứng minh được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
 • Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận (Phục vụ cho việc sang tên sau khai nhận di sản).
 • Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế ủy quyền cho 1 cá nhân làm thủ tục sang tên (Phục vụ cho việc sang tên sau khai nhận di sản).