Công ty Luật TNHH Sao Thủy

http://luatsaothuy.com


Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ

(Minh họa)

(Minh họa)

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do mang thai. Vậy lao động nữ làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, mang thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Theo khoản 3 Điều 39 và khoản 3 Điều 155 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do mang thai. Tuy nhiên, theo điểm g khoản 1 Điều 37 và Điều 156 Bộ luật Lao động, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.