Hình phạt

Hình phạt

  •   14/09/2015 12:44:00 AM
  •   Đã xem: 240
  •   Phản hồi: 0

1. Khái niệm hình phạt
2. Mục đích của hình phạt
3. Các hình phạt
4. Cảnh cáo
5. Phạt tiền
6. Cải tạo không giam giữ
7. Trục xuất
8.Tù có thời hạn
9. Tù chung thân
10. Tử hình
11. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
12. Cấm c­ư trú
13. Quản chế
14. Tư­ớc một số quyền công dân
15. Tịch thu tài sản

(Minh họa)

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

  •   27/06/2015 07:05:00 AM
  •   Đã xem: 324
  •   Phản hồi: 0

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Miễn trách nhiệm hình sự.

(Minh họa)

Tội phạm

  •   20/06/2015 09:58:00 AM
  •   Đã xem: 196
  •   Phản hồi: 0

1. Khái niệm tội phạm.
2. Cố ý phạm tội.
3. Vô ý phạm tội.
4. Sự kiện bất ngờ.
5. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
6. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.
7. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác.
8. Phòng vệ chính đáng.
9. Tình thế cấp thiết.
10. Chuẩn bị phạm tội.
11. Phạm tội chưa đạt.
12. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.
13. Đồng phạm.
14. Che giấu tội phạm.
15. Không tố giác tội phạm.

Giới thiệu

Thành viên Công ty

Giám đốc Công ty    Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY BAN CỐ VẤN

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo