(Minh họa)

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

 •   19/07/2015 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0

1. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ.
2. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc.
3. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất.
4. Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ.
5. Thời hạn hoàn thành dịch vụ.
6. Yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.
7. Tiếp tục cung ứng dịch vụ sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.
8. Nghĩa vụ của khách hàng.
9. Giá dịch vụ.
10. Thời hạn thanh toán.

(Minh họa)

Quy định chung về cung ứng dịch vụ

 •   15/07/2015 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

1. Hình thức hợp đồng dịch vụ.
2. Quyền cung ứng và sử dụng dịch vụ của thương nhân.
3. Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
4. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ.

(Minh họa)

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

 •   18/06/2015 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0

1. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa.
2. Địa điểm giao hàng.
3. Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển.
4. Thời hạn giao hàng.
5. Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận.
6. Hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.
7. Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.
8. Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng.
9. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá.
10. Giao thừa hàng.
11. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng.
12. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá.
13. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá.
14. Yêu cầu thông báo.
15. Nghĩa vụ của bên bán trong trường hợp hàng hóa là đối tượng của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
16. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá.
17. Thanh toán.
18. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng.
19. Xác định giá.
20. Xác định giá theo trọng lượng.
21. Địa điểm thanh toán.
22. Thời hạn thanh toán.
23. Nhận hàng.
24. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định.
25. Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định.
26. Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển.
27. Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển.
28. Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác.
29. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá.

(Minh họa)

Quy định chung về mua bán hành hóa

 •   18/06/2015 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

1.Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa.
2. Hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
3. Áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng hóa lưu thông trong nước.
4. Mua bán hàng hóa quốc tế.
5. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
6. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa.
7. Chuyển khẩu hàng hóa.
8. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
9. Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
10. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa.

(Minh họa)

Thương nhân

 •   03/06/2015 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0

1. Thương nhân.
2. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của Thương nhân.
3. Hiệp hội thương mại.

Giới thiệu

Ban Cố vấn

1. Cố vấn pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn Thiên Ông có trên 19 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện trong nhiều vụ án hình sự, dân sự, lao...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo