(Minh họa)

Tài sản của vợ chồng

  •   14/07/2015 06:54:00 PM
  •   Đã xem: 290
  •   Phản hồi: 0

1. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng.
2. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
3. Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng.
4. Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
5. Tài sản chung của vợ chồng.
6. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung.
7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
8. Tài sản chung được đưa vào kinh doanh.
9. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.
10. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
11. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
12. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
13. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
14. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu.
15. Tài sản riêng của vợ, chồng.
16. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng.
17. Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng.
17. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung.
18. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng.
19. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.
20. Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.
21. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu.

(Minh họa)

Kết hôn

  •   30/05/2015 08:24:00 PM
  •   Đã xem: 263
  •   Phản hồi: 0

1. Điều kiện kết hôn.
2. Đăng ký kết hôn.
3. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
4. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật.
5. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật.
6. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền.
7. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
8. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
9. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Giới thiệu

Ban Cố vấn

1. Cố vấn pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn Thiên Ông có trên 19 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện trong nhiều vụ án hình sự, dân sự, lao...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất của website luatsaothuy.com?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo