(Minh họa)

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư

  •   28/07/2015 08:04:00 PM
  •   Đã xem: 269
  •   Phản hồi: 0

1. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
4. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
5. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo.
6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.
7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân.
8. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
9. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất.
10. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
11. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.
12. Lập và thực hiện dự án tái định cư.
13. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở.
14. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt.

(Minh họa)

Thu hồi đất, trưng dụng đất

  •   03/06/2015 08:37:00 PM
  •   Đã xem: 310
  •   Phản hồi: 0

1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
2. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
3. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
4. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.
5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
6. Thẩm quyền thu hồi đất.
7. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
8. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi.
9. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
10. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.
11. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.
12. Trưng dụng đất.
13. Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

(Minh họa)

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

  •   30/05/2015 09:13:00 PM
  •   Đã xem: 245
  •   Phản hồi: 0

1. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác.
3. Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
4. Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
5. Cho thuê đất.
6. Chuyển mục đích sử dụng đất.
7. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
8. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
9. Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Giới thiệu

Thành viên Công ty

Giám đốc Công ty    Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY BAN CỐ VẤN

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất của website luatsaothuy.com?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo