Tư vấn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


1. Thời giờ làm việc.

2. Thời giờ nghỉ ngơi.

3. Nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt.

5. Giải quyết tranh chấp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Hẹn gặp Luật sư:
Địa chỉ: Lầu 5, số 117 - 119 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 66799395, 0919 79 1973
Email: bachthuy@luatsaothuy.com 

 

Giới thiệu

Thành viên Công ty

Giám đốc Công ty    Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY BAN CỐ VẤN

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo