Tư vấn về lao động

TƯ VẤN VỀ LAO ĐỘNG

I. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   1. Giao kết hợp đồng lao động.
   2. Thực hiện hợp đồng lao động.
   3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
   4. Hợp đồng lao động vô hiệu
   5. Cho thuê lại lao động.
   6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động.

II. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

   1. Thương lượng tập thể.
   2. Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể.
   3. Ký kết Thỏa ước lao đông tập thể.
   4. Giải quyết tranh chấp Thỏa ước lao động tập thể.

III. NỘI QUY LAO ĐỘNG

   1. Xây dựng Nội quy lao động.
   2. Đăng ký Nội quy lao động.
   3. Hiệu lực Nội quy lao động.
  4. Giải quyết tranh chấp Nội quy lao động.

IV. TIỀN LƯƠNG


   1. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
   2. Xây dựng Quy chế trả lương, trả thưởng.
   3. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương.
   4. Giải quyết tranh chấp tiền lương.

V. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

   1. Thời giờ làm việc.
   2. Thời giờ nghỉ ngơi.
   3. Nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.
   4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt.
   5. Giải quyết tranh chấp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

VI. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

   1. Kỷ luật lao động.
   2. Trách nhiệm vật chất.
   3. Giải quyết tranh chấp.

VII. BẢO HIỂM XÃ HỘI

  1. Tham gia BHXH.
   2. Chế độ ốm đau, thai sản.
   3. Chế độ bệnh nghề nghiệp, tử tuất.
   4. Chế độ hưu trí.
   5. Giải quyết tranh chấp về BHXH.

VIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

   1. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.
   2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

IX. CÁC VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG KHÁC

   1. An toàn lao động, vệ sinh lao động.
   2. Quy định đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người nước ngoài tại Việt Nam, ...
   3. Công đoàn.

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty

Công ty Luật TNHH Sao Thủy Tên giao dịch: Luật Sao Thủy Tên tiếng Anh: Mercury Law Company Limited Tên viết tắt: MLC Tiền thân là Văn phòng Luật sư Trương (thành lập năm 2007). Với phương châm “Luật Sao Thủy – Niềm Tin Của Bạn”, Luật Sao Thủy luôn luôn xác định niềm tin là yếu tố nền tảng...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo