Tư vấn về hợp đồng lao động


1. Giao kết hợp đồng lao động.

2. Thực hiện hợp đồng lao động.

3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

4. Hợp đồng lao động vô hiệu.

5. Cho thuê lại lao động.

6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động.


Hẹn gặp Luật sư:
Địa chỉ: Lầu 5, số 117 - 119 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 66799395, 0919 79 1973
Email: bachthuy@luatsaothuy.com 

 

Giới thiệu

Thành viên Công ty

Giám đốc Công ty    Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY BAN CỐ VẤN

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo