(Minh họa)

Nơi cư trú của cá nhân

  •   18/06/2015 08:51:00 PM
  •   Đã xem: 262
  •   Phản hồi: 0

1. Nơi cư trú.
2. Nơi cư trú của người chưa thành niên.
3. Nơi cư trú của người được giám hộ.
4. Nơi cư trú của vợ, chồng.
5. Nơi cư trú của quân nhân.
6. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động.

Đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện

  •   20/07/2015 06:22:00 PM
  •   Đã xem: 214
  •   Phản hồi: 0

is (79)

Giám hộ

  •   16/11/2015 08:33:00 PM
  •   Đã xem: 169
  •   Phản hồi: 0

1. Giám hộ
2. Giám sát việc giám hộ
3. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ
4. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên
5. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự
6. Cử người giám hộ
7. Thủ tục cử người giám hộ
8. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi
9. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
10. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự
11. Quyền của người giám hộ
12. Quản lý tài sản của người được giám hộ
13. Thay đổi người giám hộ
14. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử
15. Chấm dứt việc giám hộ
16. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

Giới thiệu

Giám đốc Công ty

    Luật sư Trương Bạch Thủy, thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giám đốc Công ty   Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 1996 và tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 1999. Ông là người...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất của website luatsaothuy.com?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo